Chính sách bồi thường thiệt hại

Chính sách bồi thường thiệt hại được BDCO áp dụng trong quá trình vận chuyển hàng hóa cho khách hàng. Nếu xảy ra sự cố làm hư hỏng hoặc mất mát hàng hóa/ đồ dùng của khách hàng sẽ được áp dụng theo chính sách như sau:

Chính sách bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa mới

✅ Hàng hóa của Quý khách bị mất thì BDCO sẽ đền bù thiệt hại 100% giá trị cho khách hàng tính theo giá thị trường tại thời điểm vận chuyển.

✅ Nếu hàng hóa bị hư hỏng dưới 50% thì khách hàng sẽ giữ hàng. Nếu hàng hóa bị hư hỏng trên 50% thì BDCO sẽ giữ lấy hàng.

✅ Khi hàng hóa bị hư hỏng 1 sản phẩm nằm trong lô hàng đi liền theo bộ thì sẽ được đền bù theo giá trị 1 sản phẩm bị hư hại nếu khách hàng nhận lại lô hàng của mình. Nếu đền bù nguyên bộ sản phẩm thì BDCO sẽ là bên lấy lại bộ hàng bị hư hỏng. Trong trường hợp 1 sản phẩm bị hư hỏng nhưng không đi theo bộ sản phẩm thì BDCO chỉ đền bù theo sản phẩm, không đền bù cả lô hàng.

✅ Mức đền bù đối với hàng mới là 100% giá trị hàng hóa bị hư hỏng hoặc bị mất.

Chính sách bồi thường thiệt hại đối với hàng cũ

✅ Nếu hư hỏng dưới 50% thì được đền bù theo giá trị hiện tại x 30% – khách hàng phải giữ hàng.

✅ Nếu hư hỏng trên 50% thì được đền bù theo giá trị hiện tại x 100% – Hàng hóa hư hỏng do BDCO thu nhận.

Trên đây là chính sách đền bù thiệt hại được áp dụng tại Vận Tải BDCO đối với loại hình vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ. Thông thường, khi có sự cố gây thiệt hại xảy ra thì BDCO luôn khuyến khích tinh thần thương lượng hòa bình giữa BDCO với khách hàng nhằm giải quyết vấn đề trên tinh thần hợp tác vui vẻ. Trong trường hợp không thương lượng được thì sẽ thực hiện theo chính sách đền bù thiệt hại như trên.

Hãy liên hệ với chúng tôi khi Quý khách muốn hiểu rõ hơn về chính sách bồi thường thiệt hại nói riêng hay cần tư vấn thêm về dịch vụ. BDCO luôn muốn lắng nghe từ bạn!

Liên hệ Vận Tải BDCO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BDCO

Gọi cho BDCO
Gọi cho BDCO

Chat Zalo với BDCO
Chat Zalo

Gửi Email tới BDCO
Gửi mail